Publicaţii recente
SINTEZA Raportului de audit al performanței privind eficiența utilizării resurselor financiare alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia Națională Antidrog în perioada 2005 – 2012 la Agenția Națională Antidrog (A.N.A.)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport de activitate pe anul 2014
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Sinteza raportului public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
SINTEZA Raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română” - (2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
15 – 19 iunie 2014
Participarea delegaţiei Curţii de Conturi a României la Congresul EUROSAI Haga, Olanda Mai mult...
05 - 07 iunie 2014
Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi a României Mai mult...
9 aprilie 2014
Întrevederea domnului Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României, cu Excelența Sa, domnul Im-han taek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Coreea în România 9 aprilie 2014 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern