Publicaţii recente
Sinteza raportului de audit al performanței cu privire la evoluţia şi situaţia patrimoniului taberelor şcolare
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului de audit al performanței cu tema: „Evaluarea managementului academic şi administrativ în gestionarea fondurilor publice alocate învăţământului superior pentru activitatea de cercetare”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raportul privind Performanța unor programe naționale de sănătate derulate în perioada 2010 – 2012
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Revista Curții de Conturi a României - Numărul 7
Revista Curţii de Conturi a României
Evenimente
15 – 19 iunie 2014
Participarea delegaţiei Curţii de Conturi a României la Congresul EUROSAI Haga, Olanda Mai mult...
05 - 07 iunie 2014
Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi a României Mai mult...
9 aprilie 2014
Întrevederea domnului Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României, cu Excelența Sa, domnul Im-han taek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Coreea în România 9 aprilie 2014 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern