Publicaţii recente
SINTEZA Raportului de audit al performanţei modului de administrare a fondului forestier naţional în perioada 2010-2013
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZĂ RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANȚEI „Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANŢEI „Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raportul de audit al performanței privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru derularea programelor sau proiectelor finanțate prin Fondurile Externe Nerambursabile pentru perioada intermediară 2007-2012
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport – Performanța implementării reformei îmbunătățirilor funciare reglementată de legea nr.138/2004 – (publicat 2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
15 – 19 iunie 2014
Participarea delegaţiei Curţii de Conturi a României la Congresul EUROSAI Haga, Olanda Mai mult...
05 - 07 iunie 2014
Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi a României Mai mult...
9 aprilie 2014
Întrevederea domnului Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României, cu Excelența Sa, domnul Im-han taek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Coreea în România 9 aprilie 2014 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern