Publicaţii recente
SINTEZA Raportului de audit al performanţei Eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor în acţiunile de gestionare a deşeurilor şi ecologizare a zonelor afectate de activităţi industriale pe perioada 2011-2013
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Raportului de audit al performanței privind eficiența utilizării resurselor financiare alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia Națională Antidrog în perioada 2005 – 2012 la Agenția Națională Antidrog (A.N.A.)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport de activitate pe anul 2014
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Sinteza raportului public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Evenimente
26-27 martie 2015
Participarea delegației Curții de Conturi la întâlnirea referitoare la activitatea Comitetului de Contact pentru problematica legată de Uniunea Bancară Mai mult...
19 martie 2015
Reuniunea Ofiţerilor de legătură a SAI -urilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţările candidate și pre-candidate Mai mult...
17–18 martie 2015
Participarea delegației Curții de Conturi la întrunirea finală a reprezentanților SAI-urilor care au efectuat auditul paralel internațional al sistemelor de gestionare a datoriei publice Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern