Publicaţii recente
SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANŢEI privind Gestionarea fondurilor alocate programelor sociale pentru educaţie, concepute şi finanţate pentru susţinerea activităţii şcolare a elevilor din medii defavorizate
STRATEGIA EUROPA 2020
SINTEZĂ RAPORT- Controlul legalității fundamentării, avizării și aprobării legii bugetului de stat pentru anul 2016 și a actelor normative de rectificare a acesteia, precum și a utilizării și administrării resurselor financiare ale statului
Rapoarte de control/audit încheiate în urma acțiunilor efectuate la cererea Parlamentului
Rapoartele privind finanțele publice locale 2015
Rapoartele privind finanţele publice locale
Raport de activitate pe anul 2016
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Sinteza raportului public al Curții de Conturi pe anul 2015
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Evenimente
31.01.2017
Curtea de Conturi a României a publicat Raportul public, Rapoartele referitoare la finanțele publice locale, precum și Raportul de activitate Mai mult...
21 Decembrie 2016
Acțiune caritabilă a Curții de Conturi la căminul de bătrâni al Mânăstirii Christiana din București Mai mult...
02 noiembrie 2016
Eveniment Banca Mondială – 25 de ani în România. Participarea Curții de Conturi a României la masa rotundă privind reformele anticorupție Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern