Publicaţii recente
Sinteza raportului public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2013
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
SINTEZA Raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română” - (2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza raportului de audit al performantei privind eficiența măsurilor dispuse de Ministerul Apărării Naționale pentru identificarea, gestionarea, conservarea și valorificarea activelor fixe corporale excedentare din patrimoniu de către Direcția „Domenii și Infrastructuri” (D.D.I.)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Revista Curții de Conturi a României - Numărul 8
Revista Curţii de Conturi a României
Evenimente
15 – 19 iunie 2014
Participarea delegaţiei Curţii de Conturi a României la Congresul EUROSAI Haga, Olanda Mai mult...
05 - 07 iunie 2014
Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi a României Mai mult...
9 aprilie 2014
Întrevederea domnului Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României, cu Excelența Sa, domnul Im-han taek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Coreea în România 9 aprilie 2014 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern