Publicaţii recente
Sinteza raportului de audit al performantei privind eficiența măsurilor dispuse de Ministerul Apărării Naționale pentru identificarea, gestionarea, conservarea și valorificarea activelor fixe corporale excedentare din patrimoniu de către Direcția „Domenii și Infrastructuri” (D.D.I.)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Revista Curții de Conturi a României - Numărul 8
Revista Curţii de Conturi a României
Sinteza raportului de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul de a preveni efectele unui cutremur major în municipiul București (2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza rapoartelor de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse atât în scopul de a preveni, cât și pentru a înlătura efectele inundațiilor pe teritoriul României (2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza raportului de audit al performanței cu tema "Auditul performanței activității de reglementare, monitorizare și control a Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice"(2014)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
15 – 19 iunie 2014
Participarea delegaţiei Curţii de Conturi a României la Congresul EUROSAI Haga, Olanda Mai mult...
05 - 07 iunie 2014
Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Curții de Conturi a României Mai mult...
9 aprilie 2014
Întrevederea domnului Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României, cu Excelența Sa, domnul Im-han taek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Coreea în România 9 aprilie 2014 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern