Publicaţii recente
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raport de activitate pe anul 2018
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Rapoartele privind finanțele publice locale 2017
Rapoartele privind finanţele publice locale
Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice locale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Joint report on air quality
Rapoarte de audit realizate în comun cu alte instituţii supreme de audit
Evenimente
18/03/2019
Publicarea pe site a Raportului public pe anul 2017 Mai mult...
14 Martie 2019
Participarea președintelui Curții de Conturi a României la Conferința comună EUROSAI – ASOSAI cu tema “Probleme emergente și situații neprevăzute” Mai mult...
25 -28 Februarie 2019
Vizita oficială a domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, la Oficiul Suprem de Audit al Poloniei (NIK) Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern