CENTRUL DE PREGĂTIRE IASI

        Camera de Conturi Iași are în administrare un centru de pregătire profesională care este organizat în sediul acesteia din municipiul Iași, strada Sărăriei nr.189. Centrul de pregătire profesională dispune de toate facilitățile pedagogice și sociale necesare organizării și desfășurării de cursuri și seminarii. Cazarea și servirea mesei cursanților sunt externalizate, asigurându-se prin rețeaua hotelieră din sectorul turismului.

        Sala în care se organizează și se desfășoară seminariile și cursurile dispune de o bază tehnico-materială care asigură resursele tehnice: echipamente audio-video (instalație de sunet), echipamente pedagogice (videoproiector, flip-chart etc.), materiale didactice (prezentări PowerPoint și suporturi de curs) care se pot accesa direct pe portalul intern al website-ului Curții de Conturi, precum și de materiale consumabile și facilități de asigurare a desfășurării pauzelor de cafea. Sala de curs are o capacitate de 25 de locuri dotate cu tot atâtea PC-uri, conectate la rețeaua de internet, cu ajutorul cărora se pot realiza lucrări practice pentru studiile de caz aferente tematicilor seminariilor.