Publicaţii recente
Sinteza Raportului de audit al performanței activității Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru perioada 2015-2018
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza privind eficacitatea și eficiența măsurilor de recuperare a creanțelor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și utilizarea acestuia pentru perioada 2011-2019 la Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență
Rapoarte de control/audit încheiate în urma acțiunilor efectuate la cererea Parlamentului
Sinteza Raportului de audit „Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului"
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului de audit al performanței privind eficiența utilizării fondurilor locate promovării comerțului exterior pentru perioada 2014-2017
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
08.10.2020
Curtea de Conturi a finalizat Raportul de audit asupra activității privind protecția consumatorilor Mai mult...
01.10.2020
Cetățenii pot transmite propuneri pentru programul de acțiuni al Curții de Conturi Mai mult...
30.09.2020
Curtea de Conturi a finalizat Auditul performanței privind eficacitatea și eficiența măsurilor de recuperare a creanțelor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și utilizarea acestuia pentru perioada 2011-2019 la Casa Națională de Asigurări de Sănătate Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern