Cererea de solicitare a acreditarii permanente la Curtea de Conturi va fi adresată în scris Serviciului Comunicare, Imagine şi Relaţii Publice și va cuprinde:

  • numele, prenumele și funcţia deţinută în redacţie de persoana pentru care se solicită acreditarea;
  • seria şi numărul cărţii de identitate;
  • numărul legitimaţiei de presă;
  • date de contact (telefon mobil, adresă de e-mail)

Aceasta va fi datată, ştampilată şi semnată de un membru al conducerii instituţiei de presă şi va fi însoţită de o copie a legitimaţiei de presă a jurnalistului pentru care se solicită acreditarea.