LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

1. Acte specifice structurilor centrale și teritoriale ale Curții de Conturi a României

1.1. Raportul public anual al Curții de Conturi a României
1.2. Sinteza raportului public anual al Curții de Conturi a României
1.3. Rapoartele privind finanțele publice locale
1.4. Rapoarte speciale de audit
1.5. Standarde, norme, manuale, ghiduri, proceduri, regulamente
1.6. Revista Curții de Conturi a României

2. Regulamente și alte acte normative interne ale Curții de Conturi a României

2.1. Regulament de organizare și funcționare a Curții de Conturi a României
2.2. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi a României, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități
2.3. Codul de conduita etică și profesională a personalului Curții de Conturi a României
2.4. Statutul auditorului public extern
2.5. Strategiile Curții de Conturi a României
2.6. Alte regulamente și norme interne ale Curții de Conturi a României

3. Acte cu caracter economico-financiar, a căror publicitate nu contravine prevederilor legale privind confidențialiatatea