Dragă vizitator,

 

Curtea de Conturi a României se află într-un amplu proces de reformă instituțională al cărui scop este de acela de a-și consolida capacitatea de a realiza activitatea de audit public extern în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și așteptările societății.

Proiectul CCR-SAI pentru cetățean este în același timp un instrument și o premisă pentru dezvoltarea și modernizarea Instituției Supreme de Audit din România prin îmbunătățirea planificării strategice, concretizată într-o strategie instituțională, și prin actualizarea reglementărilor ce privesc activitatea de audit (standarde de audit, metodologii, manuale, regulamente, ș.a.). Creșterea performanțelor profesionale ale resursei umane existente în cadrul Curții precum și îmbunătățirea comunicării sunt alte două dimensiuni importante în dezvoltarea instituțională pe care proiectul le urmărește.

Astfel, Instituția Supremă de Audit a României își propune ca prin acest proiect să răspundă provocărilor emergente ale societății contemporane aflate într-o permanentă transformare, să își redefinească, prin profesionalism și transparență, rolul în construcția statală și să devină acel motor de dezvoltare și factor de echilibru ce aduce valoare adăugată în viața cetățenilor.

Pentru realizarea acestei reforme avem alături, ca principali parteneri, Banca Mondială, Instituția Supremă de Audit a Statelor Unite ale Americii (GAO), instituțiile supreme de audit din Polonia, Olanda, Austria, cărora li se adaugă echipa noastră de experți.

Realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă și, implicit, obținerea cofinanțării din Fondul Social European.  

 

Echipa proiectului

Conferința de închidere a proiectului CCR - SAI pentru cetățean
(7 min)

 

Transformare și modernizare - CCR SAI pentru cetățean