Etica profesionala

Codul de conduită etică şi profesională a personalului Curţii de Conturi

Stabileşte norme de conduită etică și profesională şi formulează principiile care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii, autorităţii şi a prestigiului Curții de Conturi ca instituție supremă de audit.

Codul de conduită etică şi profesională a personalului Curţii de Conturi a fost elaborat în acord cu recomandările cuprinse în Codul de conduită etică al INTOSAI, un fundament pentru codurile instituţiilor supreme de audit. De asemenea, la elaborarea Codului s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată şi alte acte normative care prevăd obligaţii, răspunderi, incompatibilităţi și interdicții aplicabile și personalului Curţii de Conturi.

Codul de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi 2019