Curtea de Conturi a României a pus bazele unei aplicații informatice care să integreze seturile de date financiare raportate de toate instituțiile publice din România către Ministerul Finanțelor. Aceste seturi de date, utilizate exclusiv în analiza internă a instituției supreme de audit, au scopul de a arăta execuția bugetară a entităților publice. Aplicația funcționează pe platforma SQL Server și constituie un prim pas în dezvoltarea unui instrument mai amplu de analiză de risc.

Seturile de date sunt analizate de specialiștii Curții de Conturi cu ajutorul aplicației informatice IDEA, prin conectarea acesteia direct la serverul care gestionează și stochează datele. Informațiile astfel generate vor servi la includerea entităților care vor fi auditate în programul de activitate al Curții. Noua platformă va permite atât schimbul de date în format electronic, cât și asistarea entităților pentru a răspunde mai ușor solicitărilor instituției supreme de audit.

Curtea de Conturi a României parcurge o etapă importantă de transformare instituțională, în sensul adecvării activității și a procedurilor sale la standardele auditului modern. În acest context, planificarea misiunilor de audit după criterii de risc reprezintă o componentă esențială în procesul de schimbare. În acest fel va crește relevanța și calitatea misiunilor de audit”, a declarat Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României.

Planificarea bazată pe analiza riscurilor este o abordare care nu s-a regăsit până acum, în mod structurat, în legislația și regulamentele care guvernează activitatea instituției supreme de audit din România. Astfel, pentru a dezvolta aplicația informatică care va genera ratingurile de risc, Curtea de Conturi a României a încheiat, în 2021, un Acord pentru Consolidarea Capacității în auditul IT cu instituția supremă de audit din Turcia, respectiv un Memorandum de Înțelegere cu Ambasada Regatului Danemarcei din România.

Cele două documente constituie o bază de lucru esențială în procesul de transformare digitală demarat de Curtea de Conturi a României. Acestea permit accesul specialiștilor instituției supreme de audit la expertiza internațională a auditorilor publici externi în domeniul tehnologiei informației, dar și un ghidaj valoros în activitatea de culegere și valorificare a datelor. Curtea de Conturi a României a implementat deja Sistemul de Identificare Rapidă și Păstrare a Documentelor (SPID), o aplicație internă care eficientizează procedurile de lucru, generând economie de timp și resurse.