Istoric

Apariția și dezvoltarea instituțională a Autorității de Audit sunt strâns legate de procesul de aderare a României la Uniunea Europeană și, ulterior, în calitatea sa de stat membru al Uniunii.

În contextul pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, începând din anul 2000, România a beneficiat de asistență financiară nerambursabilă prin intermediul mai multor facilități/programe de finanțare promovate de Comisia Europeană și destinate țărilor candidate, în special prin măsuri ISPA și Programul SAPARD.

O cerință esențială formulată de partea finanțatoare pentru a beneficia de asistența financiară nerambursabilă a fost desemnarea unei structuri de audit cu o vocație tehnică adecvată, independentă din punct de vedere operațional față de structurile de implementare a fondurilor/programului, care să certifice faptul că fondurile alocate au fost utilizate în conformitate cu prevederile acordurilor și memorandurilor de finanțare încheiate între România și Comisia Europeană.

Pentru a răspunde acestor cerințe specifice ale Comisiei Europene, experiența și expertiza Curții de Conturi a României, dobândite în peste 125 de ani de funcționare la acea dată, au condus la constituirea în cadrul acesteia a  unei structuri de audit dedicată verificării fondurilor provenite  din asistența financiară acordată de Uniunea Europeană. Astfel, prin Legea nr. 77/31.01.2002, atribuțiile de control ale Curții de Conturi au fost extinse și asupra utilizării fondurilor puse la dispoziție României de către Uniunea Europeană precum și din alte surse de finanțare internațională.

La recomandarea Comisiei Europene din anul 2004, ce prevedea numirea unui organism de control independent responsabil pentru verificări pe bază de eșantion, audituri de sistem și audit la închiderea măsurilor ISPA, în plan național s-a luat hotărârea înființării unui organism independent asociat Curții de Conturi a României, fapt agreat și de către Comisia Europeană.

În plus, în perspectiva aderării,  această decizie  răspundea și cerințelor regulamentelor aplicabile pentru perioada de programare bugetară 2007-2013, care stabileau ca pentru fiecare program operațional statul membru să desemneze o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit.

Prin urmare, prin Legea nr. 200 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, a fost înființată Autoritatea de Audit pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA și SAPARD și pentru fondurile ce urmau să fie acordate în perioada post-aderare, ca un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi a României.