Manualele de audit sunt elaborate în scopul obținerii unui nivel ridicat al calității auditului performanței, reflectat în conținutul rapoartelor de audit ale Curții de Conturi.