Misiune și atribuții

Efectuăm audit public extern, în conformitate cu legislația europeană și națională, asupra modului de gestionare a fondurilor aferente asistenței financiare acordate României de către Uniunea Europeană.

Suntem singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern asupra modului de gestionare a asistenței financiare nerambursabile, atribuțiile noastre fiind stabilite prin regulamentele comunitare și legislația națională, exercitarea acestora fiind în acord cu prevederile constituționale ale art. 148 – Integrarea în Uniunea Europeană. Prin intermediul misiunilor noastre de audit:

  • Evaluăm conformitatea sistemelor de management și control 
  • Verificăm, pe bază de eșantion reprezentativ, cheltuielile declarate Comisiei Europene de către autoritățile responsabile cu gestionarea și implementarea asistenței financiare nerambursabile
  • Evaluăm integralitatea, acuratețea și realitatea informațiilor prezentate în conturile ce se transmit Comisiei Europene

Pentru fondurile destinate agriculturii îndeplinim rolul de organism de certificare.

Furnizăm Comisiei Europene o opinie de audit însoțită de un raport anual de control cu privire la modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile la nivel de program operațional/fond/program pentru fiecare an contabil definit potrivit regulamentelor europene.

Informăm Parlamentul României prin intermediul Raportului public anual al Curții de Conturi cu privire la modul de gestionare a asistenței financiare nerambursabile la nivel de program operațional/fond/program.

Viziunea noastră

Viziunea Autorității de Audit este ca aceasta să fie o instituție independentă și dinamică, recunoscută pentru integritatea și imparțialitatea sa, respectată pentru profesionalismul și calitatea muncii realizate, care prin auditurile efectuate contribuie la îmbunătățirea sistemelor de management și control instituite și la întărirea mediului de control.

Fondurile europene reprezintă o componentă importantă în dezvoltarea economică și socială a României, de aceea, prin derularea unui audit eficient și credibil, ne propunem să asigurăm creșterea responsabilității gestionării și utilizării asistenței financiare nerambursabile conform principiului unui management financiar riguros.

Valorile noastre

Auditorii noștri își desfășoară activitatea cu respectarea valorilor etice fundamentale, respectiv, independență, integritate, obiectivitate, confidențialitate, competență și conduită profesională.