Misiunea Curții de Conturi constă în exercitarea funcţiei de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, punând la dispoziţia Parlamentului, autorităţilor, instituţiilor publice şi contribuabililor rapoarte privind utilizarea şi administrarea performantă a acestora în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

 

Viziunea pe termen mediu constă în asumarea unui rol de partener credibil și onest pentru entitățile auditate, bazat pe o activitate de audit profesionistă, eficientă și documentată, având ca țintă finală cheltuirea fondurilor publice în interesul cetățeanului.

  •  Dezvoltarea capacității profesionale prin promovarea unor proceduri moderne de audit;
  • Creșterea capacității de adaptare la schimbările mediului extern în care activează Curtea de Conturi în vederea îmbunătățirii gradului de implementare a măsurilor dispuse și a recomandărilor formulate;
  • Creșterea eficienței utilizării resurselor printr-un management performant. 

  • Independenţa
  • Obiectivitatea
  • Profesionalismul
  • Responsabilitatea
  • Integritatea
  • Transparenţa
  • Eficienţa