Să contribuie la o bună gestionare a finanțelor publice, oferind cetățenilor și reprezentanților aleși ai României asigurări suficiente că resursele publice sunt folosite corect, eficient și cu înțelepciune. 

 

Să fie un partener de încredere al Parlamentului în evaluarea performanței sectorului public, în creșterea responsabilității și a transparenței și în implicarea activă a cetățenilor pentru a asigura o mai bună folosire a banilor acestora. 

 

  • Realizarea unor audituri de înaltă calitate, în conformitate cu standardele de audit și bunele practici internaționale, care să genereze valoare adaugată pentru societate;
  • Orientarea către excelență instituțională, eficiență și inovație;
  • Crearea unui corp de profesioniști, dedicați, care să lucreze într-o cultură pozitivă, orientată spre învățare;
  • Creșterea transparenței și a responsabilității prin activitatea de audit public extern, parteneriatele și comunicarea cu stakeholderii;
  • Crearea premiselor necesare pentru o abordare modernă de audit prin reforme legislative.

  • Integritate
  • Independență și obiectivitate
  • Comportament profesionist
  • Competență
  • Confidențialitate și transparență