Persoana care consideră ca i-a fost încălcat dreptul său privind accesul la informațiile de interes public poate formula o reclamație administrativă în atenția conducătorului instituției, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Legea 544/2001 și și ale art. 32-34 din HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.

Reclamația poate fi transmisă online, completând, după caz, unul din formularele de mai jos sau poate fi transmisă prin poștă.

La secțiunea "Formulare tip" sunt postate modelele de formulare de reclamații.