Promovarea obiectivelor INTOSAI în ceea ce priveşte cooperarea profesională la nivel regional se realizează prin cele 7 grupuri de lucru regionale, şi anume:

 1. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din America Latină şi din Caraibe (OLACEFS), înfiinţată în 1965;
 2. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din Africa (AFROSAI), înfiinţată în 1976;
 3. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din ţările arabe (ARABOSAI), înfiinţată în 1976;
 4. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din Asia (ASOSAI), înfiinţată în 1978;
 5. Asociaţia Instituţiilor Supreme de Audit din Pacific (PASAI), înfiinţată în 1987;
 6. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din Caraibe, (CAROSAI), înfiinţată în 1988;
 7. Organizaţia Instituţiilor Supreme de Audit din Europa, (EUROSAI), înfiinţată în anul 1990

 

Pentru a dezbate cele mai semnificative probleme profesionale şi de interes permanent pentru toţi membrii INTOSAI au fost înfiinţate patru comitete ale INTOSAI, şi anume:

1. Comitetul pentru standarde profesionale care are în componenţă 4 sub-comitete

Curtea de Conturi a României face parte din Sub-comitetul privind standardele de control intern, Sub-comitetul prinvind auditul performanței și din Sub-comitetul privind auditul de conformitate.

2. Comitetul pentru consolidarea capacităţii instituţionale care este format din două sub-comitete

3. Comitetul pentru schimbul de experienţă care este format din 7 grupuri de lucruGrupul de lucru privind datoria publică, Grupul de lucru privind auditul IT, Grupul de lucru privind auditul mediului, Grupul de lucru privind auditul în industria extractivă, Grupul de lucru privind evaluarea programelor, Grupul de lucru privind lupta împotriva fraudei, spălării banilor şi corupţiei, Grupul de lucru privind indicatorii naţionali cheie ) şi 3 grupuri operativeGrupul operativ privind auditul contractelor de achiziție publică, Grupul operativ privind valoarea şi beneficiile SAI-urilor, Grupul operativ privind reformă și modernizare )

Curtea de Conturi a României face parte din grupul de lucru privind auditul mediului și grupul de lucru privind datoria publică.

4. Comitetul pentru finanţe şi administrare 

 

Sub egida EUROSAI, funcţionează în prezent 2 grupuri de lucru, 3 grupuri operative şi un comitet de monitorizare, după cum urmează:

 1. Grupul de lucru privind tehnologia informaţiei (IT)
 2. Grupul de lucru privind auditul mediului (WGEA)
 3. Grupul operativ privind auditul și etica
 4. Grupul operativ privind auditul fondurilor alocate dezastrelor naturale și catastrofelor
 5. Grupul operativ privind auditul municipalităților (TFMA)

 

Curtea de Conturi a României face parte Grupul de lucru privind tehnologia informației (IT), Grupul de lucru privind auditul mediului (WGEA) și din Grupul operativ privind auditul și etica, Grupul operativ privind auditul fondurilor alocate dezastrelor naturale și catastrofelor și din Grupul operativ privind auditul municipalităților (TFMA)

În cadrul Comitetului de Contact, în prezent, funcţionează în cadrul Comitetului de Contact următoarele grupuri de lucru şi grupuri de experţi:

 1. Grupul operativ privind uniunea bancară europeană
 2. Grupul de lucru comun privind activitățile de audit
 3. Rețeaua de audit în domeniul politicilor fiscale
 4. Rețeaua de audit cu privire la Strategia Lisabona / Strategia Europa 2020
 5. Grupul de lucru privind taxa pe valoarea adăugată
 6. Rețeaua de experți privind evaluările independente ale politicilor publice economice naționale
 7. Grupul de lucru privind prevenirea și combaterea neregulilor și a fraudei

Curtea de Conturi a României face parte din Grupul de lucru privind taxa pe valoarea adăugată și din Grupul de lucru comun privind activitățile de audit.