Dreptul de petiționare este un drept fundamental prevăzut de Constituția României la art. 51, potrivit căruia:

  1. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor
  2. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  3. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
  4. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.


OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, completează cadrul legal care reglementează dreptul de petiționare.

Date de identificare petiționar

Modalități prin care doriți să fiți contactat

Date de identificare persoana juridică reclamată

Conținut petiție

Fisiere atasate