Notă: Potrivit Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 629, din 20 decembrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit public extern, valorificarea rapoartelor de audit, precum și a rapoartelor de follow-up se realizează și prin publicarea acestora pe pagina de web a instituției. În consecință, la această secțiune vor fi postate rapoartele de audit financiar, de conformitate, de performanță corespunzătoare misiunilor efectuate după data intrării în vigoare a Regulamentului (16 ianuarie 2023). De asemenea, vor fi publicate și rezultatele misiunilor de follow-up, care pot viza atât modul de aducere la îndeplinire a recomandărilor cuprinse în rapoarte întocmite după data de 16 ianuarie 2023, cât și modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii emise anterior acestei date, conform vechiului Regulament de organizare și desfășurare a activităților specifice Curții de Conturi, abrogat prin Hotărârea Plenului nr. 629.