Raport de audit financiar pentru anul 2022, nr.17140/22.02.2024, UAT Sectorul 1 al Municipiului București