Sinteza raportului de audit al performanței privind asigurarea unităților sanitare cu medicamente specifice în tratamentul afecțiunilor asociate Covid-19