Raportul anual de control

Raportul anual de control reprezintă documentul elaborat anual la nivelul fiecărui program operațional prin care Autoritatea de Audit raportează sintetic Comisei Europene, în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul financiar, rezultatul tuturor acțiunilor de audit desfășurate în legătură cu cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul contabil anterior. Cu excepția programelor/fondurilor destinate agriculturii unde raportarea rezultatelor de audit se prezintă în cadrul raportului de audit de certificare, pentru toate celelalte programe operaționale/fonduri, se întocmește un raport anual de control.

Raportul anual de control stă la baza opiniei de audit, emisă anual de către Autoritatea de Audit.

Opinia de audit

Opinia de audit emisă anual de Autoritatea de Audit se bazează pe concluziile stabilite pe baza probelor de audit obținute. Opinia de audit acoperă cele trei elemente ale asigurării: conturile anuale, legalitatea și regularitatea cheltuielilor înscrise în conturile programului anual și funcționarea sistemului de management și control.

Sunt prevăzute trei tipuri de opinii:

1. Opinia necalificată (fără rezerve)

Corespunde unui nivel de asigurare ridicat obținut pe baza rezultatelor tuturor acțiunilor de audit desfășurate în perioada de referință, în sensul în care conturile oferă o imagine reală și corectă, cheltuielile din conturi, a căror rambursare a fost solicitată Comisiei, sunt legale și regulamentare, iar sistemele de gestiune și control instituite funcționează în mod corespunzător. Totodată, activitatea de audit efectuată nu pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune.

2. Opinia calificată (cu rezerve) cu impact limitat sau semnificativ

Corespunde unui nivel de asigurare mediu obținut pe baza rezultatelor tuturor acțiunilor de audit desfășurate în perioada de referință, în sensul în care au fost identificate deficiențe cu impact limitat sau semnificativ, fie relativ la conturile propriu-zise, sau în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielilor din conturi, a căror rambursare a fost solicitată Comisiei fie referitoare la funcționarea sistemului de management. Totodată activitatea de audit efectuată nu pune la îndoială/pune la îndoială afirmațiile din declarația de gestiune. 

3. Opinia contrară (adversă)

Corespunde unui nivel scăzut de asigurare obținut pe baza rezultatelor tuturor acțiunilor de audit desfășurate în perioada de referință, fiind identificate deficiențe semnificative în ceea ce privește sumele prezentate în conturi, în sensul în care acestea nu oferă  o imagine reală și corectă în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielile din conturi, a căror rambursare a fost solicitată Comisiei, sau în ceea ce privește funcționarea în mod corespunzător a sistemului de management și control. Totodată, activitatea de audit efectuată pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune cu privire la o serie de aspecte ce vor fi evidențiate.