Relațiile interinstituționale

Încă de la înființarea sa în anul 2005, Autoritatea de Audit a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea relațiilor cu alte instituții, acest lucru realizându-se atât pe plan intern cât și la nivel internațional. Reprezentarea Autorității de Audit și asigurarea relațiilor acesteia cu instituțiile și autoritățile publice naționale și europene, precum și cu organismele naționale și internaționale de profil constituie una dintre atribuțiile președintelui Autorității de Audit prevăzută la art.15 alin.(3) lit.h) din Legea nr.94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. 

În ceea ce privește relațiile dezvoltate de Autoritatea de Audit cu alte instituții pe plan extern, având în vedere specificul activității desfășurate, ponderea majoritară a acestora o reprezintă colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Europene, ai Curții Europene de Conturi, dar și cu structurile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene.

Pe plan extern, relațiile interinstituționale îmbracă de regulă forma întâlnirilor anuale bilaterale de coordonare cu reprezentanții Comisiei Europene, întâlnirilor tehnice de lucru între reprezentanții autorităților naționale de audit și cei ai Comisiei Europene și ai Curții de Conturi Europene, întâlnirilor anuale ale tuturor autorităților de audit din statele membre - Grupul Omologilor, precum și alte reuniuni pe diverse teme specifice din domeniul gestiunii și controlului fondurilor europene. 

Totodată, Autoritatea de Audit s-a implicat activ în activitatea diferitelor grupuri de lucru constituite la nivelul Comisiei Europene, formulând observații pe aria sa de competență, aducându-și astfel contribuția la pregătirea și punerea în aplicare a legislației, a ghidurilor tehnice, dar și la concretizarea unor abordări comune, unitare a unor aspecte specifice legate de munca de audit. 

Prin participarea sa la aceste reuniuni internaționale Autoritatea de Audit urmărește identificarea celor mai bune practici și principii care să conducă calitatea muncii de audit la cel mai înalt nivel.

În ceea ce privește relațiile interinstituționale dezvoltate pe plan intern, Autoritatea de Audit acționează în sensul întăririi cooperării cu instituțiile naționale care fac parte din sistemele de management și control ale programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, dar și cu alte autorități și instituții naționale care, prin specificul activității desfășurate, vizează gestionarea, implementarea și controlul acestor fonduri.

Totodată, principalele constatări şi recomandări sunt incluse în Raportul public anual al Curţii de Conturi, fiind prezentate Parlamentului României, asigurându-se astfel transparenţa activităţii instituției şi informarea publicului larg cu privire la modul de gestionare a asistenţiei financiare nerambursabile.

Relațiile de cooperare interinstituțională pe plan intern sunt consolidate prin participarea Autorității de Audit la diverse întâlniri și grupuri de lucru în cadrul cărora, prin pozițiile formulate contribuie la eficientizarea sistemului de management și control instituit la nivel național pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile.