Accesul liber al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoanele și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Solicitările pentru informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să le înaintați Serviciului de comunicare și relații publice din cadrul Curții de Conturi.

În acest sens, vă rugăm să completați formularul tip pentru solicitare de informații de interes public.