În conformitate cu mandatul încredințat de Parlamentul României, conducerea Curții de Conturi urmărește sincronizarea obiectivelor strategice cu  evoluțiile celorlalte instituții supreme de audit.

Astfel, la nivelul instituției noastre se află în implementare patru strategii care vizează dezvoltarea instituțională, comunicarea, resursele umane și tehnologia informației, realizate pentru perioada 2016-2020.

Ținând cont de demersurile privind elaborarea unor noi documente strategice cu expertiza Băncii Mondiale, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, Plenul Curții de Conturi a decis, la sfârșitul anului 2020, prelungirea perioadei de implementare a prezentelor strategii cu 12 luni sau până la elaborarea noilor documente.