Autorităţile şi instituţiile publice postează pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi menţin publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, care cuprinde următoarele informații:

  • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Lista personalului plătit din fonduri publice:

Anul 2023

31 Martie 2023

Anul 2022

31 Martie 2022

31 Septembrie2022

 

Anul 2021
31 Martie 2021

30 Septembrie 2021

 

 

 

Anul 2020  
30 Septembrie 2020 
31 Martie 2020

 

Anul 2019  
30 Septembrie 2019 
31 Martie 2019

Anul 2018  
30 Septembrie 2018 
31 Martie 2018

Anul 2017 
30 Septembrie 2017